Løgstør - familiehygge på havnen

Konsolideringsprojektet - forretningsnetværk og gæsteservice

Foto: Mette Johnson

Destination Himmerlands ‘Konsolideringsprojekt’ var de fondsmidler, der var med til at sikre økonomien i sammenlægningen af destinationen samt indsatser, der fokuserer på destinationsudviklingen. 

Forretningsnetværk og gæsteservicekoncept

For at sikre den mest effektive gennemførsel af destinationsudviklingsinitiativerne blev der etableret et dedikeret rådgivningsteam. Teamet omfattede John Hird, med ekspertise inden for turisme- og oplevelsesudvikling, samt Rasmus Jerver, med erfaring i at drive virksomheder og organisationer fremad.

I tæt samarbejde med en gruppe andre erfarne turismerådgivere arbejdede de engageret på at fremme destinationens udvikling. Dette skete blandt andet ved at etablere effektive forretningsnetværk inden for turismeindustrien og forme et nyskabende gæsteservicekoncept.

Efteråret 2020 markerede begyndelsen på en række spændende initiativer, herunder fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og møder med nøgleaktører inden for turisme i destinationen. Disse aktiviteter blev iværksat med det formål at skabe meningsfulde forretningsnetværk og forme et innovativt gæsteservicekoncept. Dette var en integreret del af Destination Himmerlands anden fase af konsolideringen, der skærpede fokus på at udvikle destinationen.

I løbet af 2021 indledte projektets konsulenter en aktiv dialog med turismeindustrien, der inkluderede interviews, indsamling af data og workshops. Alle disse elementer blev anvendt til at skabe de mest lovende betingelser for de kommende forretningsnetværk og gæsteservicekoncept. Primo 2022 blev arbejdet med forretningsnetværk udvidet.

Projektet blev afsluttet i juni 2022.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish