Øster Hurup strand solopgang

Udviklingsplan for Jyllands Østkyst

Foto: Line Gejl

En spændende udviklingsplan for Jyllands østkyst for at skabe en bæredygtig og markant vækst i turismen på tværs af Destination Himmerland, Destination Nord og VisitAarhus.

Om projektet:

Jyllands Østkyst får en fælles turismeudviklingsplan som grundlag for et markant og samlet løft af turismen. Det sker i et samarbejde mellem de tre destinationsselskaber VisitAarhus, Himmerland og NORD samt Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.  

Formålet med "Udviklingsplan for Jyllands Østkyst" er at skabe en bæredygtig og markant vækst i turismen på tværs af Himmerland, Aarhus-regionen og Kattegatkysten i Nordjylland.

Planen skal styrke samarbejdet mellem destinationerne i Nord-/Østjylland og bidrage til en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig udvikling af turismen. Målene inkluderer at identificere områder med stort potentiale for bæredygtig udvikling, forbedre turismeproduktets kvalitet, opstille strategiske målsætninger, prioritere investeringsprojekter og styrke samarbejdet mellem kommuner og destinationer.

Fælles udvikling på tværs

Konkret bliver der udarbejdet en samlet strategi, vision og principper, som udmønter sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Nord/Himmerland i 2024. Herefter bliver der udarbejdet seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau. Arbejdet med udviklingsplanen forventes at foregå fra 2023 til 2026. 

Planen sigter mod at skabe en sammenhængende og bæredygtig turismeudvikling i hele området.

Du kan læse mere om projektet, og hvilke faser projektet er i, på den fælles projektside: www.enjoynordjylland.dk/jøp

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Realdania og løber fra 2023 til 2026. 

Støttet af

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Johanne Bugge
Vil du vide mere, kontakt:

Destinationsdirektør

johanne@destinationhimmerland.dk

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish