Seatrout Mariagerfjord - Love og regler

Love og regler ved lystfiskeri

Foto: Seatrout Mariagerfjord

Som lystfisker er der en række love og regler, du skal overholde. Både de skrevne og de uskrevne. Det er naturligvis en selvfølge, at du følger naturbeskyttelsesloven og respekterer den skiltning, du møder.

Seatrout Mariagerfjord - lystfiskeri i verdensklasse

Foto:Kasper Wittrup

Fisketegn

Alle 18 til 65 årige skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i salt- eller ferskvand. Fiskeri i Put & Take-søer er dog undtaget.

Fisketegnet fås i tre typer: dagskort, ugekort eller årskort. Indtægterne fra fisketegnet anvendes til fiskepleje.

Priserne pr. 1. november 2019 er:

Årskort              185 kr.
Ugekort             130 kr.
Dagskort             40 kr.

Fisketegnet kan erhverves på turistkontorerne, posthuse, grejforretninger og på www.fisketegn.dk. Fisketegnet er personligt og kan ikke overdrages til andre. 
 

Seatrout Mariagerfjord - Fredningszoner

Foto:VisitMariagerfjord

Fredningszoner

Fisk, der bevæger sig fra vandløb ud i havet – eller omvendt – skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningszoner, hvor du ikke må fiske. Fredningszonerne er dér, hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde.

Dem er der nogle stykker af i Mariager Fjord. Nogle fredningszoner er gældende hele året, mens andre gælder fra den 16. september – 15. marts. Det er meget vigtigt at respektere disse fredningszoner, der har til formål at værne om bestanden. 

Du kan se alle aktuelle fredningszoner på www.havørred.com. Det er en hjemmeside og App, der tager udgangspunkt i din position, så du altid kan se, hvor tæt du er på en fredningszone. Et must for enhver lystfisker i Mariager Fjord.

 

Seatrout Mariagerfjord - Fredningstider og mindstemål

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Fredningstid og mindstemål 

En række fisk er fredede i bestemte perioder af året, ligesom der for nogle arter også er fastsat et mindstemål.

Fredede fisk og fisk under mindstemålet skal altid genudsættes – uanset om de er levende, skadede eller døde. Har en fisk slugt krogen dybt, anbefales det at kappe linen. Så er der nemlig chance for, at fisken selv ustøder krogen.  


Fredningstider og mindstemål: Se under beskrivelse af fiskene. 

Seatrout Mariagerfjord - diverse grej

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Fiskerikontrol

Oplever du ulovligt fiskeri ved Mariager Fjord, kan Fiskerikontrollen kontaktes på tlf. 72 18 56 09. Du kan også anmelde ulovligt fiskeri på: anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

 

Afstand til redskabsfiskere

Som lystfisker skal du holde en afstand på mindst 75 meter til udsatte redskaber – f.eks. ruser og garn.
 

Seatrout Mariagerfjord - de uskrevne regler

Foto:Seatrout Mariagerfjord

De uskrevne regler

Udover de formelle regler er der en række uskrevne regler for lystfiskere, som også altid bør overholdes:
 

  1. Vis naturen respekt. Det er dig, der er gæsten, så respekter fauna, afgrøder og dyreliv
  2. Hvor der er opsat skilte med indkørsel forbudt eller lignende, skal dette naturligvis respekteres
  3. Adgangen til visse steder af Mariager Fjord sker via privatveje, hvor lodsejere viser stor gæstfrihed og velvillighed. Vis derfor maksimalt hensyn
  4.  Ryd altid op efter dig
  5. Vis hensyn ved parkering. Benyt så vidt muligt P-pladser, og spær ikke småveje
  6. Hold afstand til andre lystfiskere, hvilket særligt gælder ved vadefiskeri efter ørreder. Da vadefiskeri er aktivt, så læg altid mærke til, hvilken vej lystfiskeren bevæger sig
  7. Det er god tone kun at fiske med én fiskestang. Så er der plads til alle!
  8. Støder du på større stimer af små havørreder eller smolt, så skift plads. Fortsætter du med at fiske, er der stor risiko for, at mange af dem dør efter afkrogning og genudsætning. Store stimer af små havørreder og smolt forekommer særligt om foråret, og ofte er det nok at flytte sig nogle få hundrede meter
  9. Rammer du en helt fantastisk fiskedag – og du fanger mange fisk over målet – så genudsæt også fiskene over målet eller stop, når du har fanget rigeligt til fryseren.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish