Andre fiskesteder

Andre fiskesteder i Mariagerfjord området

Foto: Seatrout Mariagerfjord

Foruden fjorden er der også andre fiskesteder i området - fx kysten i Øster Hurup, Villestrup Å og Kastbjerg Å.

Fiskeri ved Østkysten / Kattegat

Kattegat-kysten
Kysten fra Als Odde og nordpå rummer udmærket fiskeri – både efter fladfisk, ørreder, makrel og hornfisk. På grund af det lave vand over lange strækninger er det dog klart at foretrække at fiske fra en jolle.

 

Kattegat ved molerne i Øster Hurup
Ved molerne på den stemningsfulde havn i Øster Hurup er der et glimrende fiskeri efter hornfisk og makreller. Hornfiskene ankommer i forårsmånederne, mens makrellerne først dukker op midt/sidst på sommeren.

Indimellem overlistes der også lidt fladfisk på bundsnøre, ligesom der også fanges havørreder og multer fra molen. Men det klart bedste fiskeri er efter hornfisk og makreller. Der er ingen fredningstid på de to fisk, og kun makrellen har et mindstemål – nemlig 20 cm.   

Øster Hurup Havn - fiskeri fra molen

Foto:Steen, Det Gode Liv Øster Hurup

Fiskeri i Villestrup Å

Villestrup Å har sit udløb på nordsiden af Mariager Fjord og er en ægte kalkstrøm i et smukt landskab. De seneste år har man nedlagt en række dambrug langs åen og i stedet reetableret sving og fordybninger. På sin 20 km lange vej til fjorden ”beriges” åen af mange små tilløb og trykvandskilder – og er et enestående stykke natur i sig selv med et fantastisk insekt- og dyreliv. 

Fiskemæssigt kan der fanges bækørreder, regnbueørreder og trækkende havørreder.

Hadsund Sportsfiskerforening har fiskeret til Villestrup Å. Det er p.t. ikke muligt at blive medlem af Hadsund Sportsfiskerforening. De har ligeledes fiskeret i noget af Kastbjerg Å og Korup Å.

Villestrup Å

Foto:VisitMariagerfjord

Fiskeri i Kastbjerg Å

På sydsiden af Mariager Fjord finder vi den idylliske Kastbjerg Å, der har sit udløb cirka 3 kilometer vest for Hadsund ved Å Mølle og snor sig cirka 20 kilometer i en smal ådal.

Åen huser primært bækørreder og trækkende havørreder. Umiddelbart sælges der ikke fiskekort til åen, men prøv at spørge hos lokale landmænd og lodsejere.

Kastbjerg Å

Foto:VisitMariagerfjord

Øvrige fiskemuligheder

Udover de mange fiskemuligheder, der er i Ferielandet Mariager Fjord, er der ikke langt til mange andre spændende fiskesteder i fornuftig køreafstand – eksempelvis til Limfjorden, Vestkysten, Randers Fjord, Djurslands kyster eller de mange søer og åer i både nord og syd.

Forhør på det lokale turistbureau for yderligere information.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish