Meet the Locals - Hemdrup

Hemdrup

Foto: Destination Himmerland

Byen består af 18 husstande – overvejende private husstande men også stadig aktive landbrug. Aldersmæssigt er der stor spredning blandt borgerne med både erhvervsaktive og pensionister. Uddannelsesmæssigt er hele spektret dækket.

Hemdrup ligge omkrig 10 km. fra Løgstør og har ca. 30 minutter i bil til Aalborg. Fra byen går der busser med timedrift til både Løgstør og Aalborg.

Der er indlagt fibernet og dermed stor internetstabilitet og mulighed for meget høje hastigheder. Stemningen i byen er i høj grad præget af sund fornuft og en stor vilje til at rumme forskelligheder. Byen har gode resultater med et godt sammenhold. Her både i forbindelse med gennemførelse af egne aktiviteter samt forbedringer af forholdene i byen, i samarbejde med de kommunale myndigheder.

Byen er kendt som stedet hvor Hemdrup-staven blev fundet under tørvegravning i 1949, som nu er udstillet i Vikingetidsafdelingen på Moesgaard Museum. Den er dateret til 900-tallet, er lavet af takstræ, flot pudset af og ca. 50 cm. lang. Den har et indridset netmønster i 10 rombeformede felter, hvor der ses tegninger af dyr, en primitiv tegning af et menneske og i et andet felt et religiøst symbol. Tillige ses runeindskrifter i to felter. En sikker tolkning af hvad staven har været anvendt til, kendes endnu ikke, men der er mange teorier. Måske er det et kærlighedsdigt, måske er det en hyrde- eller kylekæppe, dvs. et kasteredskab som hyrdedrengen kunne anvende til at holde styr på dyreflokken. Andre ser den som en budstikke, som er en genstand i datidens alarmerings- eller kommunikationssystem.

Bål på toppen af bavnehøjene indgik som led i fjernalarmeringen, mens budstikken blev brugt til alarmering på det lokale plan. Den der modtog stikken havde så pligt til at befordre den og budskabet videre til næste mand i kæden osv. Endelig kæder andre forskere staven sammen med et overnaturligt, magisk univers. Vikingetidens troldkvinder anvendte blandt andet en stav, når de udførte deres ritualer.

Flere mener således, at staven har indgået i åndelige ritualer i mosen ved Hemdrup for mere end 1000 år siden.

                                                                                                                                                   MTL logo

 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish