©  Foto:

Vilstedruten - 36 km: Rønbjerg - Ajstrup og Sebbersundkloster

Vilstedruten er en lang cykelrute fra Rønbjerg i vest til Store Ajstrup/Sebbersundkloster Skov i øst.
Ved Rønbjerg har ruten forbindelse til Ertebølleruten regional cykelrute 36, og Limfjordsruten, national cykelrute 12.
Ved Store Ajstrup/Sebbersundkloster Skov har ruten forbindelse til Halkærruten, regional cykelrute 30. 

Natur

Ruten på tværs af det nordlige Vesthimmerland er en tur gennem et meget varieret område, der veksler mellem heder, skov åbnet landbrugs- og fjordlandskaber samt ikke mindst den genskabte Vilsted Sø. Læs mere her.

De Himmerlandske Heder

Er et kæmpestort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov. Der er mange kulturspor i form af gravhøje og oldtidsagre, der fortæller om tidligere bosætning og opdyrkning af området. 

Historie

I den tidlige middelalder lå der, ved Vilsted en befæstet gård ”Vilsted Slot” – tilhørende adelslægten Panter.

Dronning Margrethe I købte gården i 1406, hvorefter hun lod den nedrive som en del af sin systematiske bortskaffelse af de adelige, befæstede gårde. Indtil den senere afvanding var borgbanken omgivet af Vilsted Sø. Anlægget fremstår i dag som lave græsklædte forhøjninger i engen. I middelalderen prægedes Vilsted Sø områdets udvikling af Vitskøl Kloster, der var det største og rigeste af de få middelalderklostre, der har eksisteret i Himmerland.

Vitskøl Kloster blev grundlangt 1158 af kong Valdemar den Store som cistercienserklosteret Vitae Schola, livets skole. Efter reformationen i 1536 blev klosterets og dets omfattende jordbesiddelser overtaget af kongen, og munkene flyttede ud.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish