©  Foto:

Trudsholm Gods

Trudsholm gods kan føre sin historie tilbage til middelalderen, men godsets nuværende bygninger stammer fra 16- og 1700-tallet. Trudsholm ligger for enden af et stort engområde, hvor man førhen opdrættede stude. En del af engområdet betegnes stadig Studefælleden. Studeavl har været Trudsholms største indtægtskilde. I 1688 havde gården 112 stykker kvæg gående i engene. Studene blev drevet sydpå ad de jyske drivveje til markederne i Nordtyskland.

Trudsholm er placeret på en banke og er desuden omgivet af voldgrave. Denne videreførelse af middelalderlig byggeskik har næppe været begrundet i forsvarshensyn, men har snarere skullet signalere magtfuldhed.

Hovedbygningen er en teglstensbygning i to etager med høj kælder. Den menes at være fra 1600-tallet. Mod haven ligger den tilbageværende fløj af et bindingsværksanlæg fra 1700-tallet.

Den pragtfulde avlsgård er opført i sorttjæret egebindingsværk med hvide tavl. Avlsgårdens bygninger menes også opført i første halvdel af 1700-tallet, men bygningerne kan være ældre. Muligvis kan man også have anvendt tømmer m.m. fra en tidligere avlsbygning på stedet, da noget af højremsladens træværk kan dateres til 1400-tallet. På gårdspladsen er stenbrolægningen bevaret, og hele anlægget er i det hele taget en sjældent uspoleret helhed.

Den fine brostensbelagte lindeallé vest for gården har muligvis været en del af den gamle »hovedvej« mod nord.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish