©  Foto:

Trend Å

Meget fiskerig å, der er nemt tilgængelig. Flere gode parkeringspladser langs åen, hvor man har muligheder for at gå både op- og nedstrøms.

Naturoplevelser, da der er et rigt fugleliv.
 Mange rovfugle holder til i området, da der er et stort område med eng og hermed rigeligt med mad til de mange fugle.

Der er lagt planer om at lave mange flere gydebanker. Det er meningen at få etableret et nyt omløbsstryg ved dambruget. Det skulle gerne give flere muligheder for at få havørrederne længere op i Trend Å. Sælerne kan også forvilde sig et stykke op i den fiskerige å. Det er jo faktisk et godt friskt spisekammer hvor varerne ligger tæt!

Trend Å Lystfiskerforening udgiver et lille blad - Fiskekrogen. Her er mange sjove og informative oplysninger. Desuden har de en ret aktiv klub, der også gør en masse for juniorene.

Alle lystfiskere i Trend Å  SKAL have et fisketegn, der kan købes på www.fisketegn.dk

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish