©  Foto:

Simested Å

Simested Å
er et af Danmarks bedste vandløb med havørreder og er kendt for sin berømte stamme af særligt store, selvreproducerende havørreder.

Åen, der er 3-8 m bred med moderat til god strøm, er et meget rent vandløb med mange slyngninger og dybe huller.
Omgivelserne er eng og uopdyrkede arealer.

Ud over det statslige fisketegn skal du også have et lokalt fisketegn for at fiske i Simested Å.
Det lokale fisketegn kan købes forskellige steder. Find alle salgsstederne ved at klikke her.

Fiskesæsonen løber fra marts til november

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish