©  Foto:

Rønbjerg, Næsbydale & Lendrup Fiskeplads

Den østlige side af Løgstør Bredning byder på en sand perlerække af kystpladser. Strækningen på de godt 7 km. inkluderer flere af Limfjordens mest kendte pladser - og det er ikke uden grund. Her fanges mange og store fisk året rundt, men specielt fra september til maj er fangsten stor. Hele strækningen har vekslende bund med sand, sten, grus, ålegræs, tang og muslinge- og stenrev og varierende dybdeforhold.
 
De mest kendte pladser ligger, hvor der er nem adgang til vandet ved Lendrup og Rønbjerg havne og ved Næsbydale. På disse pladser møder du ofte andre lystfiskere. Bevæger du dig bare lidt væk herfra, er der oftest rigtig god plads og lige så mange fisk. 
 
Ved Næsbydale er kyststrækningen ved klinten kendt for sine mange og store fisk. Ved Rønbjerg er det især muslingerevet syd for havnen, der tiltrækker fisk og fiskere. Ved Lendrup og Rønbjerg er der, foruden vadefiskeri, også mulighed for at fiske fra molerne. Hele kyststrækningen er følsom over for vind fra vest og nordvest, da vandet hurtigt bliver uklart.
 
Om efteråret fisker du til dels efter trækkende fisk på vej til Bjørnsholm og Trend Å, som ligger syd for strækningen. Kyststrækningen er smuk med stejle skrænter ned til vandet. På stranden er der gode muligheder for at finde forstenede søpindsvin og andre fossiler.
 
OBS! Helårsfredning syd for pladsen ved Bjørnsholm Å.
 
Parkering ved Lendrup: På offentlig P-plads lige ved Frederik VII's Kanal, klostervej (GPS: 56.938514, 9.209538)
 
Parkering ved Næsbydale: På offentlig p-plads for enden af Næsbydalevej (GPS: 56.912207, 9.180315)
 
Parkering ved Rønbjerg: Ved Rønbjerg Havn, for enden af Livøvej (GPS: 56.890863, 9.166762)
 
 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish