©  Foto:

På tur gennem Lerkenfeldt Ådal

Tag turen gennem Lerkenfeldt Ådal og oplev 3 af Danmarks hyggeligste landsbyer.

Lerkenfeldt Å snor sig 38 km fra Mejlby vest for Rold Skov til Lovns Bredning. Umiddelbart før sit udløb i Lovns Bredning løber åen tæt forbi landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted. Livet i de tre landsbyer har gennem århundreder været tæt knyttet til Lerkenfeldt Å. En ny sti, Lerkenfeldt Ådalstien, giver nu borgere og andre interesserede mulighed for at opleve både åen og ådalen – og dermed også landsbyerne – helt tæt på.
 
Lerkenfeldt Ådalstien binder de tre landsbyer sammen og går gennem nogle af de smukkeste og mest interessante steder langs Lerkenfeldt Å. Her er smukke udsigter, sjove fortællinger, et rigt dyreliv, et varieret
landskab, en helt særlig kulturhistorie, spændende landsbymiljøer, ro og stilhed.

Digerne

Mange af de velbevarede jorddiger i området mellem Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted er mere end 200 år gamle. Digerne indhegnede typisk de dyrkede arealer eller dannede skel mellem jordlodderne i området. I 1978 skrev det daværende overfredningsnævn om digerne, at de "ud fra såvel kulturhistoriske som landbrugshistoriske og landskabsæstetiske aspekter bør søges bevaret intakte”.

Ligger mon her en gris?

På Vesterbølle Kirkegård ligger herremanden Mikkel Kjeldsen til Lerkenfeldt begravet – måske! Han døde meget pludseligt efter, at han var blevet anklaget for at slå en daglejer ihjel, og han risikerede dermed at blive hængt for mord. Hans pludselige død gav næring til rygter om, at han havde ladet et gris begrave i stedet for sig selv. Disse rygter blev forstærket af, at han efterfølgende nu og da tilsyneladende blev set i
slotshaven ved midnat. Så ligger der mon en gris begravet?

Lerkenfeldt ådalstien

Lerkenfeldt Ådal-stien skal styrke kendskabet til det enestående natur-og kulturlandskab i ådalen, skabe mulighed for spændende friluftsoplevelser og styrke fællesskabet mellem de lokale landsbyer.
Projektet er støttet økonomisk af LAG, Friluftsrådet, Vesthimmerlands Kommune samt lokale fonde og pengeinstitutter.
 
Den ca. 10 km afmærkede rundtur mellem landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted er en tur gennem et storslået og varieret landskab, der byder på blandt andet holme, åer, diger, marker og
enge. Afhængigt af årstiden er der gode muligheder for at møde isfugle, gråænder, nattergale, fiskehejrer, råvildt og mange andre dyrearter i ådalen. Lerkenfeldt Ådal-stien går gennem et område, som er rigt på
fortællinger om landskabet, dyrelivet, plantelivet og ikke mindst menneskene i området – både før og nu.
Her er blandt andet fortællinger om en begravet gris, preussiske soldater, gamle diger og en moderne ged.
 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish