©  Foto:

Mariager Kirke og Kloster

Mariager Klosterkirke byder på en unik kulturel oplevelse med sit Aubertin-orgel og sin spændende historie som hjemsted for Birgittiner-ordenen.

Mariagers Klosterkirke og kloster

Et besøg i Mariager bør også omfatte et besøg i byens prægtige Klosterkirke. Den er et imponerende syn – set både udefra og inde.

Så snart du kommer til Mariager, vil du se kirkens tårn rage op over de høje træer. Den imponerende kirke ligger smukt og malerisk omgivet af en lille sø, majestætisk høje træer og de smukke rester af det, der engang var et imponerende kloster. Sammen vidner det om Mariagers historiske storhedstid. 

  • Ønsker man at besøge kirken og se den indefra, kan dette ligeledes lade sig gøre, medmindre der er kirkelige handlinger og arrangementer i kirken. 

Vi henviser til Mariager Kirkes hjemmeside for åbningstider - se dem her! 

Aubertin-orgelet kom til Mariager 

Inde i kirken mødes du af et overvældende syn. Kirken er ikke bare i sig selv overvældende stor, men også kirkens orgel er imponerende. Stort og smukt – helt rigtigt til den smukke og historiske Klosterkirke.

I 2010 kom det nye orgel til Mariager Kirke – et fransk og meget imponerende orgel. Orgelet er bygget af Bernard Aubertin og hans 12-14 medarbejdere, der har brugt to år på at bygge det. Orgelet er tegnet i samarbejde med arkitekt Svend Madsen, Hadsten.

Ideen om at Mariager skulle have et nyt og fransk orgel har været 10 år undervejs. Mariager Kirke var den første kirke i Skandinavien, der fik et Aubertin-orgel. Det gamle orgel, der reelt var for lille til Mariager Kirke, var fra 1971 og blev solgt til Gamtofte Kirke på Fyn. Det nye orgel består af 3400 piber og 45 stemmer og prisen var 12 mio. kr. Orglet kom til Danmark i tusindvis af småstykker. Det tog en uges tid for de 6 franske orgelhåndværkere med Aubertin i spidsen at samle puslespillet igen. 

Kirken og klosterets opførelse

Ved Mariager Kirkes opførelse i 1446 var kirken meget større end det er tilfældet i dag - faktisk 4 gange større! Kun en mindre del af kirken - den vestlige del - undgik nedrivning ved en større ombygning i 1788-1789-tallet – og er i dag det, der udgør kirken.

Mariager Kloster og klosterkirke er opført i 1400-tallet i en tid, hvor de danske bisper havde større magt end nogensinde før, og i en tid, hvor kongemagten var i færd med at forøge sin magt i forhold til adel og gejstlighed.  

Birgittinerordenen, der stiftede klostret, var den sidste af middelalderens klosterordner, der oprettede klostre i Danmark. Det skete i Maribo i 1418 og i Mariager i 1446. Ordenens moderstiftelse, der fortsat er bevaret, ligger i byen Vadstena i Sverige. Den Hellige Frelsers Orden, Birgittinerordenens korrekte benævnelse blev grundlagt i 1300-tallet af Den Hellige Birgitta, der var af svensk højadel. 

Du kan se mere om Mariager Kirke, Kloster, Birgittinerordenen og Mariagers historie på Mariager Museum.

Mariager Kloster og kirke

Mariager Kloster er en datterstiftelse af Maribo Kloster. Den hellige Birgitta beskrev helt detaljeret, hvordan klosteret skulle bygges.

Det skulle opføres således, at munke og nonner ikke havde mulighed for nogen fysisk kontakt, men stadig kunne leve i et åndeligt og spirituelt fællesskab inden for klosterets mure. Desuden skulle der være en sø vest for ethvert Birgittinerkloster, så i Mariager måtte man anlægge en sø. Denne sø leverede vand til klostermøllen, som lå, hvor Egepladsen er nu.

Birgittinerklosteret får en relativ kort levetid, da reformationen i 1536 – kun 90 år efter etableringen, sætter punktum for klosterlivet.

Kongen overtager klosteret men klosterets munke og nonner får lov at leve deres tid ud i klosteret i Mariager. Efter reformationen videreføres klostret som en slags forsørgelsesanstalt for adelens ugifte døtre frem til 1588.

Herefter ombyggede Christian IV klosterbygningerne til avlsgård og nedrev størstedelen af klosteret – lige på undtagelse af den klosterbygning, som stadig ligger overfor kirken i dag.

Klosterkirken blev ved samme lejlighed overdraget til Mariager by som sognekirke. Det lille sogn kunne, trods økonomisk støtte, imidlertid ikke klare vedligeholdelsen af den mægtige bygning, og den forfaldt gradvis i de følgende 100 år. Derfor nedrev man størstedelen af den forfaldne kirke og ombyggede det resterende, til den kirke, vi ser i dag.

Den resterende del af klosteret var landbrugsbygninger. De blev anvendt til landbrug frem til 1891, hvor staten købte dem. Bygningerne var meget medtaget og blev ved statens overtagelse restaureret. Den sidste rest af klostret, har i nyere tid frem til 2008 været indrettet som byens dommerkontor, indtil Mariager Kirke da overtog den og renoverede den endnu engang. Bygningen har siden 2011 fungeret nu som sognegård med præstekontor, konfirmandstue, mødelokaler mm.

Efter klostertiden

I 1788-89 blev de fire østlige kirkefag nedrevet, og kirken fik derefter form af en kors-kirke. I 1931-33 blev den seneste opbygning foretaget bl.a. fik koret samme højde som den øvrige kirke.

I 1994-95 blev der foretaget en omfattende restaurering af kirkebygningens indre. Inden for kirkedøren ser man til venstre et malet våbenskjold og indskrift over en bidragyder til klostret. Mange adelsslægter har haft gravsted i kirken, og her kan fx nævnes Otto Krumpen fra Trudsholm, der ledede felttoget mod Svenskerne i 1520.

Ligstenene over Otto Krumpen fra Trudsholm med to hustruer og hans gejstlige broder, Stygge Krumpen, er gennedlagt i kirkens gulv. Stygge Krumpen var den sidste biskop i Børglum.

 

Bogen ”Klosterkirken i Mariager” af Per Sloth Carlsen kan købes på Mariager Museum, hos Mariager Boghandel samt hos Øster Hurup Turistinformation.

 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish