©  Foto:

Lovns Kirke

Med en af de bedste beliggenheder i Himmerland, ligger Lovns Kirke med udsigt til Lovns Bredning og stammer helt tilbage fra år 1300.

Kirken ligger med udsigt over Lovns bredning, er udvendigt opført af munkesten og indvendigt af tilhuggede kampesten.

Kirken stammer fra omkring år 1300 og er trods sin romanske planform fra gotikkens første år. Mod vest er opført en klokkestabel med en klokke fra 1684. Altertavlen er en kopi af Carl Blochs billede forestillende opstandelsen. Døbefonten er romansk udført i granit med glat kumme.

Ved trappen op til prædikestolen står der et stykke af en stor kampesten. Glat på den ene side, og en firkantet fordybning med plads til at lægge en stenplade over som et slags låg. Stenen er fra det gamle alter og sandsynlig lige så gammel som kirken selv. Fordybningen, som er et relikviegemme eller en helgengrav, blev nedlagt ved kirkens indvielse.

Stenstykket fra kirkens alter blev fundet indmuret i affaldskummen ved kirkediget for nogle år siden. Hele alterpladen er sandsynligvis slået i stykker og smidt ud i en stendynge ved reformationen, hvor alt det katolske med stor nidkærhed blev renset ud og kasseret.

Fra oktober til januar er kirken ikke åben. Her må man henvende sig til graveren på Lounsvej 7 eller til præstegården og låne en nøgle.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish