©  Foto:

Louns Sø

Louns Sø
Hele Louns Halvøen er et morænelandskab dannet af isens aflejringer i forbindelse med den 4. istid. De lavtliggende områder blev for ca 5.000 år siden dækket af stenalderhavet. Netop ved Louns var der en lille fjordarm, der strakte sig ind mod Hole, nu Hvalpsund. I forbindelse med den efterfølgende landhævning skete der en afsnøring af fjordarmen i forhold til havet og dermed opstod en sø - Louns Sø, som eksisterede indtil 1870'erne. Louns Sø blev i begyndelsen af århundredet afvandet. Det var dengang godt landmandsskab at bruge alle anvendelige arealer i landbrugsdriften.

Louns Sø blev genskabt i 1996. Søen er et paradis for flere fuglearter. Samtidig kommer der en del trækfugle, der trænger til en pause . Ålene i søen er også ved at vende tilbage.

Transformatortårnet blev stående, med en trappe indvendig så man kan få et kig ud over søen. Mange plakater over fuglene giver et indtryk af det store antal forskellige fugle. Ved foden af tårnet er der en beskrivelse over genskabelsesprocessen.

Den gamle kirkesti er blevet genetableret. Turen er ca. 2,2 km lang, en rask travetur til Louns Kirke.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish