©  Foto:

Limfjorden

Limfjordens opstandelse

Limfjorden kan dateres langt tilbage og kunne fra 1100-tallet og frem til 1825 kaldes for en fjord, indtil Vesterhavet brød igennem ved Agger Tange under en kraftig storm. I dag kan Limfjorden kaldes for en lavvandet sund, som strækker over et areal på ca. 180 km fra Vesterhavet i Vest og til Kattekat i Øst.

 

Naturen omkring Limfjorden

Destination Himmerland er mod vest placeret ud mod Limfjorden med en kystlinje, som strækker sig over 108 km. Naturen er meget varieret og byder bl.a. på en stenet strand ved Løgstør Bredning, mens der vest for Løgstør kan opleves kalk fra kridttiden. Mellem Løgstør og Lendrup Strand, er indlandskanalen Frederik VII's Kanal at finde, som blev udgravet i 1856-1861 for at lette sejladsen, da området er meget lavvandet.

 

Kigger vi længere mod syd, finder man bl.a. en 25 meter høj kystklint kaldet Melbjerg Hoved, der er blevet opbygget af materiale fra de seneste tre istider. Disse istidsaflejringer er tykke leraflejringer, som stammer fra den ældre istid Sen Elster, som sluttede for 410.000 år siden. Længere mod nord, finder man istidslejringer som primært består af smeltevandssand, grus og moræneler fra sidste istid. Hertil findes der også skrivekridt fra Kridttiden og danienkalk fra Danien, som der nogle steder findes tæt på overfalden.

 

Naturoplevelser langs Limfjorden

Områdets kulturhistorie har sat tydelige spor både i landskabet og i den litterære kulturarv. Dette kan f.eks. ses ved fredede fortidsminder som Ertebøllekulturen. Denne kultur, er opkaldt efter den lille landsby Ertebølle, som ligger ud til Limfjorden, og som opstod med udgangspunkt i områdets rige muligheder for jagt og fiskeri.

 

En af Limfjordens anden naturperler er Livø, hvorfor øen også er kendetegnet som Limfjordens grønne paradis. Livø er placeret ca. 10 kilometer fra Løgstør, og nås via en færge fra Rønbjerg havn. Øen rummer en smuk og varieret natur med et rigt dyreliv, som bl.a. byder på rådyr og dådyr som græsser i skovene og på markerne og ikke mindst sæler. Disse lever på sælresevatet på spidsen af den fredede og utilgængelige 3-5 km lange odde Livø Tap.

 

Nord for Løgstør, finder man Vikingeborgen Aggersborg, som er den største og den første af Harald Blåtands 5 ringborge fra vikingetiden. Syd for Løgstør findes cistercienserklosteret Vitskøl Kloster, der blev stiftet i 1158 af kong Valdemar den Store. Her har du i dag mulighed for at se ruinen af den oprindelige kirke fra midten af 1250-tallet samt besøge urtehaven, hvor der har været dyrket krydder- og lægeurter gennem 850 år.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish