©  Foto:

Lerkenfeld Ådal & Storholm

Lerkenfeld Ådal var i istiden en fjordarm frem til Louns Bredning. Da gletsjerne smeltede opstod der foran isranden smeltevandsstrømme, der formede en smeltevandsdal. Vest for dette sted er dalen blevet formet af stenalderhavet, som bredte sig ind over de lavestliggende områder for 5.000 år siden. Landhævningerne har medført, at de tidligere havdækkede områder, nu er tørlagte engområder. I fjorden lå en række øer, som stadig kan ses som kuplede holme omgivet af flade enge.

Ådalens gode græsning og muligheder for opstemning af åen til vandmølle og fiskedamme, var i middelalderen grundlaget for anlæggelse af Herregården Lerkenfeldt. Lerkenfeldt Herregård er opført af adelsmanden Jørgen Lykke i 1555. Lerkenfeldt, hed dengang Bonderup, og var hans fæstning. En senere ejer Vincens Lerke (Lerche) ændrede navnet til Lerkenfeldt. I 1792 erhvervede 3 Kjeldsen brødre - studehandlere - Lerkenfeldt for 73.000 rigsdalere. Siden har gården været i slægtens eje.

Storholm er et fremragende udsigtspunkt over Lerkenfeldt ådal med flotte terrasser på ådalens nordskrænt, de såkaldte "fårestier". I 2000 blev der lavet et fiskestryg så bækørrederne kan komme rigtig langt op i åen for at gyde. HUSK fisketegn, som kan købes på Visitvesthimmerland Farsø, Torvet 1.

Der må ikke fiskes i åen fra d. 16/11 - 15/01 (begge dage incl.)

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish