©  Foto:

Katbjerg Odde Fiskeplads

Et stort område, der har været totalfredet siden 1986. Er privatejet, bortset fra opholdsarealet ved Katbjerg Odde, der stikker sin næse langt ud i den smalle fjord og er tilgængelig for lystfiskere. Her bydes på et fantastisk fugleliv samt en imponerende bestand af blandt andet orkideer. Også bestanden af ørreder er stor, hvilket skyldes vekslende strømforhold, at der pibler ferske vande op fra bunden, varierende dybder, en del ålegræs og mange muslingebanker. Bemærk, at der er kommet et nyt fredningsbælte, gældende fra 16. september til 15. marts.

Bemærk: Der er meget begrænsede parkeringsforhold, hvorfor du bør vælge en anden plads, hvis der i forvejen er flere gæster på Odden. Skiltning og naturbeskyttelsesloven skal naturligvis altid overholdes. 

 

Tilgængelighed: MIDDEL

Se fredningszoner

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish