©  Foto:

Hyllebjerg Kirke

På toppen af en bakke finder I Hyllebjerg Kirke, der gemmer på en interessant historie og udsigt til Limfjorden.

En vejkirke, - åben for besøgende. 
Højt på en bakke med udvendig trappe til kirketårnet, ligger Hyllebjerg Kirke. Der er gisninger om kirkens historie og alder.

Nogle mener, at den stammer fra ca. 1250, andre at den er ca. 150 år yngre.
Grundplanen er romansk, men bygningerne er opført i en gotisk stil, hvilket ses af den spidse korbue samt den fladbuede døråbning i syd.

Kirken blev gennemgribende restaureret i 1983. Under dette arbejde kom de oprindelige gule klinker, der  var dækket af et trægulv, til syne. Man fandt rester af egetræsstolpehuller, som tyder på, at den første kirke på stedet antagelig har været en trækirke. Læs nærmere om fund fra restaureringen i folder, som ligger i våbenhuset.

Kirkens ældste inventar er det murede alterbord og døbefonten, der har en karakteristisk tovsnoning, som kun findes i meget få andre kirker i Nordjylland. Prædikestolen er fra renæssancen. Meget smuk står altertavlen med en kopi af Carl Blochs berømte maleri i Frederiksborg Slotskirke.

Bakkerne omkring kirken blev fredet i 1964. Fodgængere må færdes der, hunde skal holdes i snor af hensyn til fårene. Der er indgang til bakkerne gennem en låge øst for kirken. Hvis man vil gå op på det højeste punkt nord for kirken, hvor der i klart vejr er udsyn til store dele af Vesthimmerland samt Limfjorden, er der en stente overfor 2. sommerhus på Baunebjergvej.

På parkeringspladsen ved den store sø Sortemosen er der borde og bænke.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish