©  Foto:

Hørby Kirke

Ikke langt fra Hobro finder I Hørby Kirke, en charmerende landsbykirke, opført i 1200-tallet.

Hørby Kirke er fra omkring 1200 og opført af solide kvadersten på skråkantsokkel.

Den består af romansk kor og skib og et sengotisk tårn (1400-tallet) samt våbenhus fra 1800-tallet. Ved den seneste restaurering 1981/82 søgte Nationalmuseets medarbejdere efter evt. spor fra en ældre trækirke. Der blev afdækket stolpehuller fra kirkens opførelse samt nedgravninger, der tydeligvis var ældre end stenkirken og altså vidner om en tidligere aktivitet på stedet før kirken blev opført.

Altertavlen er udført af maleren Rudolf Rud-Petersen i forbindelse med en større restaurering af kirken i 1950. Rudolf Rud-Petersen var elev af Zartmann og mangeårig medarbejder hos Joakim Skovgaard. Altertavlen er et ægte evangelisk, usentimentalt kunstværk, inspireret af juleevangeliet i Luk. 2,1-20 med Kristi fødsel og hyrdernes tilbedelse.

Hørby Kirke har en smuk og rigt dekoreret alterkalk. Under skipper Klements fejde i 1534 var altersølvet åbenbart blevet stjålet, og høvedsmand på Aalborghus, Ove Lunge, der til sine besiddelser foruden Odden gods i Vendsyssel også talte Hørby Kirke, har fundet det for tarveligt med kun en kalk af bly og da bekostet en ny af sølv.

Prædikestolen er et nydeligt stykke snedkerarbejde fra omkring 1625 med sine “joniske” hjørnesøjler, arkadefelter, engle og løver. Døbefonten er et meget smukt og kraftfuldt stenhuggerarbejde fra romansk tid, hvor dåben foregik ved neddykning. I bunden ses det afløbshul, hvor vandet ledtes ned i den indviede jord under kirken. På siderne er fremstillet et par karakteristiske dobbeltløver: To kroppe er fælles om eet hoved med en usædvanlig lang tunge.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish