©  Foto:

Himmerlandsstien - 79 km: Løgstør - Løgstrup - Viborg

Himmerlandsstien strækker sig over en 79 km lang banestrækning, hvor jernbanen mellem Løgstør og Viborg engang gik.

Himmerlandsstien er en natur-, gang- og cykelsti, der er belagt med stenmel, og strækker sig fra Løgstør til Viborg.

Stien går gennem varierende og naturskønne landskaber, der veksler mellem bakkede morænelandskaber, heder, fjordnære engområder og store smeltevandsdale.

En sådan natursti på en nedlagt jernbanestrækning er trafiksikker og har lave stigninger. Et godt alternativ til cykelferien på landevejene. Ridning er tilladt i rabatten.

Historie

I maj måned 1959 ophørte persontrafikken på Viborg-Aalestrup-strækningen, og i maj 1966 ophørte persontrafikken også på Hobro-Aalestrup-Løgstør-banen. I årene fremover blev banen således kun brugt til godstransport. Det sidste tog kørte på banerne i 1999. Indtil indvielsen af Himmerlandsstien den 11. november 2006 har banen stået ubrugt hen.

"Det bløde Kys"

En lokomotivfører fra Viborg var kendt for at køre meget hurtigt, og han var årsag til en vis frygt for at køre med toget på strækningen. På grund af sin evne til at få fat på damer, blev han kaldt "Det bløde Kys" og havde flere kærester på banen. Dette medførte, at han ofte var bagefter, hvorefter han kørte med en hastighed langt over det tilladte for at indhente forsinkelsen. Særligt postpakmesteren var noget utilfreds med denne praksis, der umuliggjorde sortering af breve - han havde nok at gøre med at holde sig fast.

Den tidligere jernbane fra Løgstør over Aalestrup til Hobro/Viborg er i dag omdannet til cykelruten Himmerlandsstien, som passerer ikke færre end 12 stationsbyer på turen gennem den flotte natur.

Fra tog til pedalkraft

Det tog fire år at bygge banen, men lige så lang tid at rydde de 82 km. spor (5500 tons jern) og de 130.000 sveller, før cykelstien kunne tages
i brug. Der er nu adgang til den 79 km lange cykelsti i byerne på ruten, og hvor den krydser offentlige veje.

 

Find mere information og kort over ruten her!

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish