©  Foto:

Himmerlands Kunstmuseum

Kunsthal med skiftende udstillinger af nutidskunst. Oplev maleri, grafik og skulptur i Per Kirkebys smukke udstillingssale. 

 

I 1980 ønskede den lokale kunstner Jens Nielsen at forære Aars et antal af sine religiøst inspirerede billeder, hvis der vel at mærke kunne skaffes ordentlige lokaler til samlingen af malerier og akvareller.

Dette satte gang i initiativet til Himmerlands Kunstmuseum. Den nye kunsthal blev finansieret af indsamlede private midler og støtte fra byens pengeinstitutter.

I 1981 etableredes Himmerlands Kunstmuseum som en tilbygning til Vesthimmerlands Museum, og 50 malerier og 100 akvareller blev overdraget til henholdsvis Aars Kommune og den nye kunsthal.

Naturligvis bestod den første udstilling på Himmerlands Kunstmuseum af Jens Nielsens billeder. Efterfølgende blev malerierne ophængt på Rådhuset i Aars, og Himmerlands Kunstmuseum kom fremover til at danne ramme om skiftende udstillinger med anerkendte, dygtige og markante samtidskunstnere.

Per Kirkeby tegner nyt museum

I samme periode havde Vesthimmerlands Gymnasium startet et samarbejde med Per Kirkeby. Derfor tog kunstmuseets bestyrelse kontakt til Per Kirkeby, der opholdt sig på Læsø i sommermånederne. Kirkeby udlånte herefter en del af sin sommerproduktion til ophængning på Himmerlands Kunstmuseum. Det blev en tradition, der varede ved i 25 år.

I 1999 blev der lavet en meget omfattende ombygning af hele museet. Per Kirkeby tegnede sammen med arkitekt Jens Bertelsen et helt nyt museum, der forbandt de eksisterende bygninger og udvidede med en helt ny udstillingsbygning med store tagflader mod nord. Hele bygningsværket fik form af ”Thors hammer”. Herefter blev den tidligere kunsthal indlemmet i den historiske udstilling, og Himmerlands Kunstmuseum flyttede ned i de to nye udstillingssale, som i dag anvendes til udstilling af samtidskunst.

 

Kilde: www.himmerlandskunstmuseum.dk 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish