©  Foto:

Guidede sejlture på Frederik den VII’s Kanal

Oplev Frederik VII's kanal fra vandsiden og lær mere om den historiske kanal.

I juli og august, er der mulighed for at komme ud og sejle med Limfjordsmuseets turbåd, Grevinde Danner, hvor en lokal guide fortæller den spændende historie om kanalens tilblivelse.

Sejlturerne på Frederik VII's Kanal kan opleves i:

Uge 26-31: mandag-fredag med afgange kl. 11 og kl. 14 

Uge 32-33: mandag-fredag med afgange kl. 14 

På turen er der stop ved kanalbetjenthusene i Lendrup, hvor man kan gå i land og besøge det smukke kulturmiljø og udstillingen i kanalbetjenthuset. Løgstørs måske mest spektakulære attraktion er 4,4 km lang, 3 m dyb og blev i 2007 kåret til et af Nordjyllands syv vidundere.

Datidens Storebæltsbro
Det er ikke nogen helt almindelig museumsgenstand, der løber ved Limfjordsmuseet. Frederik den VII’s Kanal, der strækker sig fra Løgstør til Lendrup, var sin tids svar på Storebæltsbroen og et imponerende stykke ingeniør-kunst. Kanalen blev gravet med håndkraft i 1856 – 1861 af godt 400 tyske arbejdere. Den blev indviet af Frederik den VII i 1861, og for første gang i Limfjordens historie kunne skibe sejle uhindret forbi Løgstør Grunde.

En stor succes
Baggrunden for kanalens tilblivelse var, at store sandbanker ud for Løgstør, kaldet Løgstør Grunde, i århundreder havde gjort livet både besværligt og farligt for skibsfarten. De lavvandede og omskiftelige grunde satte en effektiv prop i Limfjorden. Da Frederik den VII’s Kanal åbnede, var den derfor en kæmpe succes. I 1898-99 sejlede næsten 3.000 skibe igennem. Desværre for kanalen blev den overhalet inden om af teknologien. I 1901 lykkedes det at grave en sejlrende igennem Løgstør Grunde, og skibstrafikken sejlede nu forbi kanalen, der lukkede i 1913.

Unikt kulturmiljø
Den fredede kanal ligger i dag som et mægtigt kulturminde, men den rummer også et helt særligt naturområde, der består af kalkoverdrev og strandenge. De unikke forhold gør, at der findes særlige arter af bl.a. orkideer, der ikke findes andre steder i Danmark. Limfjordsmuseet arbejder på at genåbne Frederik den VII’s Kanal, og genetablere det oprindelige miljø. En genåbning af kanalen vil give sejlende gæster en unik mulighed for at sejle ind i en tidslomme anno 1861 og føle historien på egen krop.

Oplev kanalen
I dag ligger Frederik den VII’s Kanal og indbyder til at blive oplevet, som den var tænkt: fra vandsiden.

Det anbefales at bestille plads på Grevinde Danner på tlf. 9867 1805. Se priser med mere på: www.limfjordsmuseet.dk

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish