©  Foto:

Foulum Kirke

Midt i det naturskønne danske landskab finder i Foulum kirke, der daterer helt tilbage til 1100-tallet.

Foulum Kirke - Vesthimmerland
Kirken anses for at være en af landes ældste stenkirker. Den er opført i romansk stil af kampesten. Kirkens ydre, navnlig soklen, lader formode, at den er bygget af de samme bygmestre, som har opført Viborg Domkirke, i årene 1165-1170.

Nordsiden af kirken er bevaret i sin oprindelige skikkelse. På sydsiden er der isat større vinduer, og mandsindgangen er blevet muret til. I den tilmurede indgang er skakbrætstenen.

Prædikestol og altertavle er fra 1633. Ved restaureringen af kirken i 1945 blev den grå maling, der blev påført efter reformationen, skrabet af, og det smukke træskærerarbejde fremstår i dag med de originale farver.

Kirken har været benyttet som gravplads. En række egetræs-kistelåg, hvor udskæringerne, trods sliddet af de mange fødder gennem århundrederne er bevaret. De kan i dag ses på nordvæggen i kirken.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish