©  Foto:

Fiskepladsen ved Sandskredet

Besøg fiskepladsen ved Sandskredet, der byder på førsteklasses lystfiskeri og betagende natur langs fjorden.

Et meget betegnende navn for skrænten øst for Hegedalen. Bunden er en spændende variation af grus-, sand- og muslingebanker. Fra Sandskredet og østpå byder fjorden på en række større og mindre odder, hvor der ofte er strømlæ og store områder med ålegræs og muslingebanker. Den varierede kyststrækning betyder, at man stort set i al slags vejr kan finde en god fiskeplads med de rette læforhold. Som ved Sildehagen kan parkering ske ved lystbådehavnen.

Tilgængelighed: MIDDEL

Download appen 'Fishing in Denmark' og se fredningszoner, vandstand og temperatur.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish