©  Foto:

Ferie med hest og ridning i Himmerland

Skal du opleve Himmerland på hesteryg, så kan du her blive klogere på hvordan du færdes i den Himmerlandske natur på hest.

Ridning

Hvad er smukkere end en tur på hesteryg i den Himmerlandske natur - gennem skov, langs kyster og ad skønne stier? Mulighederne er mange hvis du er på ferie i Himmerland. Men inden du begiver dig ud i naturen, er der lige et par ting, der er gode at vide.

Nedenfor er der forskellige regler for, hvordan man færdes i naturen med hest.

God fornøjelse!

 

Ridning i offentlige skove

I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Man må ride i skridt, trav og ”tølt” på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det iflg. skilte er tilladt, men ikke på åbne områder. Ridning Forbudt skilte samt skilte vedr. jagt- og skovarbejde skal respekteres. Det er ikke tilladt at bruge fældede træer og lign. til spring.

 

Ridning i private skove

I private skove bestemmer ejeren om - og hvor - ridning er tilladt. Hvis der ikke er sat forbuds- eller infoskilte op, må man ride på private fællesveje, som fører gennem skove. Find en oversigt over private skove, hvor man må ride på Dansk Skovforenings hjemmeside www.skovforeningen.dk

 

Ridning på stranden

I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet med ride forbud. Er du usikker på, om et område er klitfredet, så kontakt Naturstyrelsens lokale enhed, i Mariagerfjord er det NS-Himmerland – Tlf. 7254 3000.

LÆS MERE OM HVOR MAN MÅ RIDE HER

 

Takt og tone for ridning på Naturstyrelsens arealer

  • Benyt helst ridestierne. Heste i hurtige gangarter som trav, tølt og galop ødelægger nemlig skovvejene for cyklister, barnevogne, kørestole og dårligt gående
  • Rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje
  • Rid i skridt og hold til højre, når du passerer gående og cyklister
  • Passér altid andre ryttere i skridt
  • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring
  • Vis hensyn overfor andre og ifht. naturen
 
 

Badning med heste

Badning i søer kræver søejerens tilladelse. Badning i havet er tilladt, så længe man holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i ovenstående afsnit om ridning på stranden.

 

Ridning i det åbne land

Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., med mindre man har ejerens tilladelse.

 

Nyttige links

Ridning i Himmerland - kort, ruter, regler mv.

Naturstyrelsen

Skovforeningen: Ridning i privat skov

Lille Vildmose shelterplads med hestefold

Riderute Lille Vildmose

 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish