©  Foto:

Ertebøllekulturen

Opkaldt efter byen Ertebølle, er Ertebøllekulturen en betegnelse for den måde, mennesker levede på for omkring 7.000 til 6.000 år siden. I 1890'erne fandt arkæologer en stor køkkenmødding, som har været med til at fortælle et stykke af danmarkshistorien.

 

”Her er Vesthimmerland grundlagt”.

I slutningen af 1800-tallet bestemte man sig for at finde ud af, hvad det havde på sig med de skaldynger, man kunne finde langs de nordøstdanske kyster.
Enkelte dynger var allerede undersøgt af arkæologer, men man vidste alligevel kun lidt om oprindelsen. Man kunne dog se, at det var affaldslag med måltidsrester i, og derfor kaldtes skaldyngerne for køkkenmøddinger.

Man besluttede sig for at foretage en række arkæologiske udgravninger på en af de største køkkenmøddinger, man kendte.
Den lå ved Ertebølle. Udgravningerne foregik i 1893-97 i samarbejde med bl.a. zoologer. Resultaterne var givtige og talrige, og man kunne nu beskrive og datere en helt ny kultur i det danske område, opkaldt efter det sted, den blev internationalt kendt som Ertebøllekulturen.

Køkkenmøddingen i Ertebølle var oprindeligt 140 m lang, 20 m bred og op til to m dyb.
Den er ophobet over en periode på 1000 år, hvor Ertebøllefolket efter hvert besøg på bopladsen har efterladt sig marine skaller, måltidsrester og andet affald på stedet. Undersøgelserne viste dog også, at køkkenmøddingen ikke kun fungerede som møddings-område, men at man rent faktisk opholdt sig på den og foretog en bred vifte af forskellige hverdags aktiviteter på den.

Omkring 80 % af køkkenmøddingen består af østersskaller, og derudover indeholder den skaller fra blåmuslinger, hjertemuslinger og strandsnegle.
I de yngste lag bliver blåmuslingerne dog mere dominerende. Sammensætningen af de marine skaller og udviklingen mod flere blåmuslinger i de yngste lag er overordnet set ens på alle de danske køkkenmøddinger. Skønt selve møddingen ligger godt gemt i jorden, så hører fundstedet dog til blandt de mest betydningsfulde fortidsminder i landet, og nye informationsskilte guider besøgende fra Stenaldermuseets parkeringsplads ud til møddingen. Med den nye skiltning bliver det nemt at finde ud til stenalderfolkets dynge. Samtidig bliver man introduceret til områdets stenalderhistorier på den knap 1 km lange gåtur langs markvejen, der fører gennem det smukke landskab ud til køkkenmøddingen.

Skiltningen indgår i Kulturstyrelsens projekt "Danmarks Oldtid i Landskabet", der har til formål at nyformidle de mest interessante danske oldtidsminder, så de nu bliver nemme at besøge, og deres historie fortælles på de ny opsatte skilte med udgangspunkt i den nyeste viden.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish