©  Foto:

Boldrup Museum

På landbrugsmuseet Boldrup kan I opleve hvordan en tilværelsen for en familie så ud for over 100 år siden. Her er masser af oplevelser til både børn og voksne.

Boldrup Museum er et husmandssted anno 1900. De fysiske rammer er snævre, men med et veldrevet landbrug har de alligevel kunnet forsørge en familie.

Husmandens bolig, værksted, stalde osv. er indrettet, som de kunne have set ud for 100 år siden.

På samme måde drives landbruget, kålgården og prydhaven med gamle, danske plantesorter og husdyrracer: får, geder, svin, kaniner, gæs, høns, duer og bier. Der er udendørsplads til gæster, der har medbragt mad - Kaffen giver vi.

På Boldrup Museum finder man Sydhimmerlands naturskole. I den flotte natur i Simested ådal arbejder vi med områdets dyre - og planteliv. Tæt på museet finder man skov, vandhul, eng, dambrug og selvfølgelig Simested Å.

Museet henvender sig til alle aldersgrupper – fra børnehavebørn til voksne.
Skoler og andre grupper kan bestille oplæg og rundvisninger hele året, når blot man aftaler besøget i god tid på telefon 99 82 41 70.

Se mere på www.nordmus.dk

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish