Mariager Fjord ørreder og andre fisk

Fjordens fisk

Foto: Kasper Wittrup

Mariager Fjord rummer andet end havørreder - bliv klog på det hele her

Havørred/fjordørred

Havørred og fjordørred er samme fisk, blot med den forskel, at fjordørreder bliver i selve fjorden og ikke vandrer til havs.  

Fjordørrederne udmærker sig ved at være mere end velnærede og i øvrigt utroligt smukke med deres rødlige, brunlige og gullige skær. De fleste af fiskene er i størrelsesordenen 40-60 cm. Fiskenes konditionsfaktor er ofte helt oppe at ringe mellem 1,4-1,6 og er yderst sjældent under 1,1. Det gør naturligvis ørrederne til ukuelige fightere, og som en ekstra bonus så smager en velnæret fjordørred ofte bedre end en klassisk havørred! En fjordørred omkring de 3-4 kilo må siges at være af de større af slagsen. 

Havørreder er havvandrende og mere blanke. Dem findes der også en del af i Mariager Fjord. Blanke havørreder kan blive betydeligt større end de ørreder, der vælger at blive i fjorden. 

Mindstemål: 40 cm 
Fredningstid: 16. november – 15. januar 
Fredningen gælder fisk i gydedragt, hvilket vil sige ”farvede” fisk. Hannen kendes nemt på den mørke, gyldne farve og krogen i undermunden, hvorimod hunnen er kedeligt grå (ikke blank), og for begge køn gælder, at der ikke er løse skæl. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjemtages, skønt det kan være vanskeligt at skelne en fjordørred fra en farvet ørred. Er du i tvivl om, hvorvidt en fisk er farvet eller blank, så lad tvivlen komme fisken til gode.  

 

Steelheads

Steelheads er den officielle amerikanske betegnelse for en regnbueørred, der givet er undsluppet fra dambrug og er blevet til havfisk. Fisken er som regel sølvblank. Da der ikke er mange dambrug omkring Mariager Fjord, er der ikke mange steelheads i fjorden. Men det hænder.

Mindstemål: Ingen
Fredningstid: Ingen 

Havørred / fjordørred

Havørred og fjord ørred

Foto: Seatrout Mariagerfjord

Hornfisk

I maj måned indtager hornfisken fjorden, og så er der dømt fiskefest for hele familien. Hornfisken er en ukuelig fighter, der på nogle dage i løbet af foråret nærmest får fjorden til at koge af fisk. Fiskeriet efter hornfisk er klart bedst om foråret, men hornfisken kan fanges til langt hen på sensommeren. Og så har den grønne ben – og smager i øvrigt helt fantastisk.

Mindstemål: Ingen
Fredningstid: Ingen

Hornfisk

Hornfisk

Foto: Seatrout Mariagerfjord

Laks

Det er enhver lystfiskers drøm at fange en laks, og går du målrettet efter denne drøm, er Mariager Fjord ikke stedet. Men det hænder, at laks har forvildet sig ind i fjorden – og så kan drømmen måske gå i opfyldelse. Men det er godt nok en sjældenhed!  

Mindstemål: 60 cm
Fredningstid: 16. november – 15. januar
Fredningen gælder fisk i gydedragt, hvilket vil sige ”farvede fisk”. Se forklaring under havørred/fjordørred.

Laks

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Multe

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Multe

Multen er en eftertragtet fisk for lystfiskere, og den findes også i Mariager Fjord. Men det er ikke hverdagskost med fangstmeldinger om den tyklæbede og velsmagende fisk. Når fisken fanges, er det ofte på varme og solrige dage med en let pålandsvind. Her "græsser" den rundt tæt på land over rev og tangskove.

Mindstemål: Ingen 
Fredningstid: Ingen

 

 

Sild

I forårs- og efterårsmånederne trækker silden ind i fjorden. Fiskeriet efter sild i Mariager Fjord er dog langtfra så godt og intenst som i eksempelvis Randers Fjord, hvor man forår og efterår kan opleve et sandt sildeeldorado.

Mindstemål: 18 cm
Fredningstid: Ingen 

Sild

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Skrubbe

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Skrubbe

Du kan fange skrubber i hele Mariager Fjord, men chancerne er klart størst i den yderste del af fjorden (fra Hadsund og østpå). Selv om skrubben ofte har røde pletter ligesom rødspætten, kan den let kendes på sin ru overside.

Mindstemål: Ingen 
Fredningstid: Ingen  

 

 

Torsk

Torsken er ikke en hyppig gæst i Mariager Fjord, men er du dygtig, kan du i den yderste del af fjorden være heldig. Men det er ikke store eksemplarer af torsken, der fanges.

Mindstemål: 30 cm
Fredningstid: Ingen

Torsk

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Ål

Foto:Seatrout Mariagerfjord

Ål

Ålen er en stærk truet fisk – ikke kun i Mariager Fjord, men på verdensplan. Derfor er der indført regler for fritids- og erhvervsfiskere, ligesom stangning og blusning er forbudt. Som lystfisker med stang og snøre er det fortsat tilladt at fange og hjemtage ål, men da bestanden af ål kun er 1 % af, hvad den var tidligere, hjælper selv små tiltag. Derfor bør man som lystfisker måske overveje, om man ikke skal prøve at overliste andre fisk i fjorden end netop ålen.

Mindstemål: 40 cm
Fredningstid: For lystfiskere med snøre og krog er der ingen fredningstider på ål. 

 

 

Ålekvabbe

Minder meget om ålen, men er kortere, forkroppen tykkere og halen mere sammentrykket. Ålekvabben er mindre slimet end ålen, og så har den grønt skelet, hvilket skyldes farvestoffet vivianit, som også kendes fra hornfisken. Bestanden er ikke så stor som tidligere, men fisken kan fanges overalt i Mariager Fjord – særligt på bundsnøre med orm.

Mindstemål: Ingen 
Fredningstid: Ingen 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

VisitHimmerland © 2024
Danish